Per 1 juli 2008 is het mogelijk om u direct aan te melden zonder verwijzing van de huisarts of specialist.