Het ontstaan

De oefentherapieën Cesar en Mensendieck hebben hun eigen ontstaans-geschiedenis, die echter in oorsprong zeer verweven is. De methode Mensendieck is ontwikkeld door mevrouw Bess Mensendieck (1864-1957) aan het eind van de 19e eeuw. Bess Mensendieck ontwikkelde een houdings- en bewegingsleer welke gekenmerkt werd door bewust en totaal bewegen. Zij startte in 1921 de Mensen-dieck-opleiding in Amsterdam.
Mevrouw Marie Cesar (1894-1975) was aanvankelijk Mensendieck-lerares en doceerde op de Mensendieck-opleiding. Gaandeweg kwam zij tot nieuwe inzichten en ontwikkelde een eigen filosofie en bewegingsleer waarbij het ritmische element van de beweging een meer dominante plaats innam.
Beide opvattingen bleken onverenigbaar en in 1937 startte Mevrouw Cesar een eigen opleiding in Utrecht.

Bess Mensendieck

Marie Cesar

Juli 2004

In deze tijd met alle veranderingen in de gezondheidszorg bleek een gezamenlijke belangenbehartiging van oefentherapeuten Cesar en Mensendieck wenselijk en noodzakelijk. Daarom zijn de beroepsverenigingen voor Cesar en Mensendieck per 1 juli 2004 gefuseerd in de Vereniging voor Oefentherapeuten Cesar en Mensen-dieck (VvOCM). De beide opleidingen (4-jarige HBO-opleidingen) blijven ge-scheiden en de beide methodes blijven ook naast elkaar bestaan. Echter, door scholing en wetenschappelijk onderzoek evolueren de beide methodes steeds verder, ook in elkaars richting.

Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM) nu

Bij de beroepsvereniging VvOCM zijn ruim 2000 oefentherapeuten in Nederland aangesloten, waarvan ongeveer 200 oefentherapeuten in de regio Utrecht.
De vereniging draagt onder andere zorg voor het kwaliteitsbeleid. De leden dienen ingeschreven te staan in het Kwaliteitsregister voor Paramedici.